Työllistämispalkkio – rahaa tarjolla työnantajille

Valtioneuvosto aachievement-adult-agreement-1437866ntoi joulukuun loppupuolella asetuksen, jolla säädettiin työllistämispalkkion myöntämisestä työnantajille. Työllistämispalkkion tarkoituksena on edistää pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin erityisesti yrityksissä.

Työllistämispalkkion myöntäminen on kokeiluluontoisesti voimassa ajalla 1.1.-30.6.2019 ja määrältään työllistämispalkkio on 4000 euroa.

Työllistämispalkkioajatuksen juuret tulevat budjettiriihestä elokuulta 2018, jolloin Sipilän hallitus pohti keinoja, joilla voisi edistää työllisyyttä nopealla aikavälillä. Kohtaanto-ongelman lieventämiseksi ja palkkatuen käytön lisäämiseksi erityisesti yrityksissä ehdotettiin otettavaksi käyttöön uusi määräaikainen kokeilu, jossa elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle maksettaisiin työllistämispalkkio.

Työllistämispalkkio voidaan myöntää elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, joka palkkaa työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työllistämispalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että:

  • Työnantajalle on myönnetty kyseisen työntekijän palkkauskustannuksiin palkkatukea sellaisen henkilön työllistämiseksi, joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta edellisen 14 kuukauden aikana tai vähintään 24 kuukautta edellisen 28 kuukauden aikana tai palkkatukea on myönnetty vamman/sairauden perusteella. Eli toisin sanoen, työnantajan on pitänyt saada palkkatukea jo pidempään työttömän olleesta henkilöstä tai sellaisesta henkilöstä, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikuttaa suoriutumiseen työssä.
  • Palkkatuki on alkanut aikaisintaan 1.9.2018.
  • Työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
  • Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi, katkotta, sen päätyttyä.
  • Työsuhde on voimassa palkkiota haettaessa.

Työllistämispalkkio voidaan myöntää työsuhteesta, joka solmitaan toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai kun työnantaja ja työntekijä palkkatukijakson aikana muuttavat määräaikaisen työsopimuksen toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen tulee alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi palkkatukijakson päättymisestä lukien. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän työsuhteen tulee jatkua katkoksetta työsuhteen muuttuessa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Muutama sana elinkeinotoiminnasta, selvyyden vuoksi. Elinkeinotoimintaa tässä asiassa tulkitaan samalla tavalla kuin myönnettäessä palkkatukea. Työllistämispalkkio voidaan myöntää siis yhtiömuodossa toimivalle työnantajalle (Oy, Ky, Ay, Osuuskunta) ja yksityiselle elinkeinonharjoittajalle (Tmi). Lisäksi palkkio voidaan myöntää esimerkiksi yhdistykselle tai säätiölle silloin, kun työntekijä palkataan elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin.

Jos kaikki edellä mainitut kriteerit täyttyvät, työllistämispalkkio on mahdollinen. Työllistämispalkkiota haetaan TE-toimistolta. Työllistämispalkkion hakemiseksi työnantaja täyttää työllistämispalkkiohakemuksen (TEM3.33), ja lähettää sen TE-toimiston kirjaamoon.

Sen jälkeen palkkion hakija voi jäädä odottamaan TE-toimiston päätöstä asiasta. TE-toimisto tekee päätöksen työllistämispalkkiosta ja lähettää päätöksen työnantajalle. Päätöksen jälkeen TE-toimisto siirtää asian KEHA-keskukselle, joka maksaa palkkion työllistämispalkkiohakemuksessa ilmoitetulle tilille.

Hakemuksen löytää helpoiten, kun kirjoittaa googleen lomaketunnuksen TEM3.33. Ennen hakemuksen lähettämistä on vielä hyvä varmistaa, että kaikki vaaditut kohdat hakemuksessa on täytetty. Näin vältytään ylimääräisiltä kierroksilta hakemuksen lähettelyssä edestakaisin ja asiat etenevät nopeammin. TE-toimisto voi pyytää työsopimuksen työllistämispalkkiohakemuksen liitteeksi. Työllistämispalkkiota ei tarvitse kohdentaa mihinkään tiettyihin kustannuksiin, vaan työnantaja saa käyttää palkkion haluamallaan tavalla. Eli työllistämispalkkiota ei ole pakko käyttää palkatun henkilön palkkauskustannuksiin.

Työllistämispalkkio rahoitetaan samoista työllistämiseen tarkoitetuista määrärahoista kuin palkkatukikin. Palkkatukea ja työllistämispalkkioita TE-toimisto voi myöntää määrärahojen puitteissa. Huomioitavaa on vielä se, että palkkiota on haettava kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty.

Kokeilu on voimassa 30.6.2019 saakka. Tuleeko rahanjaolle jatkoa, sen päättää uusi tuleva hallitus.

Kirjaamon yhteystiedot, jonne työllistämispalkkiohakemukset voi osoittaa:

Keski-Suomen TE-toimiston kirjaamo
PL 400, 40101 Jyväskylä
kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi

Lisätietoja:

Keski-Suomen yritys- ja työnantajapalvelut
puh. 0295 046 006 (ma-pe 9-16.15)

 

Annika Pitkänen
palkkatukivastuuasiantuntija
Keski-Suomen TE-toimisto


2 thoughts on “Työllistämispalkkio – rahaa tarjolla työnantajille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s